English version
Idunn Seland

Idunn Seland

Kort om

Idunn Seland er førsteamanuensis ved skolelederutdanningen ved OsloMet. Hun er ph.d. i sosiologi med hovedfag i statsvitenskap, med spesialisering i skolepolitikk for medborgerskap og integrasjon. Forskningsinteresser er skolepolitikk, skoleledelse og inkludering gjennom nasjonale utdanningssystemer. I perioden 2024-2026 er Seland tilknyttet det EU-finansierte prosjektet STRIDE, som kartlegger ulikheter i opplæring og læringsresultater og identifisere reformer som kompenserer disse ulikhetene. 

Seland har ledet flere forskningsbaserte evalueringer av skole- og velferdspolitiske tiltak, og har i perioden 2020-2023 deltatt som arbeidspakkeleder i to større forskningsprosjekter om henholdsvis barn og unges digitale hverdag (DigiGen) og lærerutdanningens bidrag til ungdomsskoleelevers politiske mestringstro uavhengig av ulikheter i elevenes bakgrunn (DEMOCIT). Hun arbeider kvalitativt, men samarbeider ofte med kvantitativt orienterte forskere.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap   Sosiologi

Emner

Velferdsstat   Medborgerskap   Ungdom   Utdanningspolitikk   Integrasjonspolitikk   Skole

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Seland, Idunn (2024). Intersecting knowledge on young people's well-being and use of digital technology across contexts: A scoping review synthesis. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. s. 433-464. Springer Nature. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Seland, Idunn ; Hyggen, Christer ; Roth, Maria (2024). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. ISBN: 978-3-031-46928-2. 350 s. Springer Nature.

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Seland, Idunn ; Hyggen, Christer (2024). How can we understand the everyday digital lives of children and young people?. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Seland, Idunn ; Hyggen, Christer ; Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Kapella, Olaf; Parsanoglou, Dimitris; Sisaks, Merike (2022). Conditions contributing to positive and negative outcomes of children's ICT use: Protocol for scoping review. 14 s. Societies. Vol. 12.
file:///C:/Users/iduse/Downloads/societies-12-0012

Biseth, Heidi ; Seland, Idunn ; Huang, Lihong (2021). Strengthening Connections Between Research, Policy, and Practice in Norwegian Civic and Citizenship Education. Malak-Minkiewicz, Barbara; Torney-Purta, Judith (Red.). Influences of the IEA Civic and Citizenship Education Studies: Practice, Policy, and Research Across Countries and Regions. s. 147-159. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Seland, Idunn ; Huang, Lihong ; Arensmeier, Cecilia; Bruun, Jens; Löfström, Jan (2021). Aims of citizenship education across Nordic countries: Comparing school principals' priorities in citizenship education 2009-2016. Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (Red.). Northern Lights on Civic and Citizenship Education: A Cross-national Comparison of Nordic Data from ICCS. s. 43-63. Springer.
https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-

Seland, Idunn ; Hyggen, Christer (2021). The digital generation. Representations of a generational digital divide. Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne; Britt, Slagsvold (Red.). Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. s. 133-152. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003129592-8

Seland, Idunn ; Andersen, Patrick Lie (2020). Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU). Vol. 1.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-8162-2020-01-02

Eriksen, Ingunn Marie ; Seland, Idunn (2020). Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs. Young - Nordic Journal of Youth Research.
https://doi.org/10.1177/1103308820937571

Sletten, Mira Aaboen ; Eriksen, Ingunn Marie ; Pedersen, Eirin ; Seland, Idunn (2019). Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. Vol. 96.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig