English version

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og en rekke etter- og videreutdanninger. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksis og ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre ansatte kommer fra mange ulike fagfelt, og leverer forskningsbasert kunnskap som er relevant for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet.

Instituttet i tall

Studenter
2000

Tallet er omtrentlig.

Ansatte (årsverk)
115

Tallet er omtrentlig.

Studietilbud
19
Forskningsgrupper
11

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Inger Marie Lindboe er instituttleder.

    Laster inn ...

    Geir Aaserud er studieleder for pedagogikk, i samarbeid med Cathrine Døscher. Han har programansvar for barnehagelærerutdanningen (bachelorutdanning, heltid) i tillegg til ansvar for masterutdanning i barnehagekunnskap og stipendiatene.

     Laster inn ...

     Hege Løberg er studieleder for naturfag, RLE og samfunnsfag. Hun har ansvar for etter- og videreutdanninger og oppdragsvirksomhet.

      Laster inn ...

      Elisabeth Almaz Eriksen er studieleder for drama, musikk og forming. Hun har i tillegg ansvar for banehagelærerutdanningen (bachelor, heltid) og for praksis i utdanningene. 

       Laster inn ...

       Unn Christin Håvie er studieleder for fysisk fostring, norsk og matematikk. Hun har ansvar for barnehagelærerutdanningen på deltid, samt instituttets deltakelse i INTERACT. 

        Laster inn ...

        Cathrine Døscher er studieleder for pedagogikk, i samarbeid med Geir Aaserud. Hun har i tillegg ansvar for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og internasjonalisering. 

         Laster inn ...

         Håvard Østli er instituttlederstøtte.

          Laster inn ...

          Sunniva Bratsberg er instituttlederstøtte.

         • Seksjonsledere

          Drama

           Laster inn ...

           Forming

            Laster inn ...

            Fysisk fostring

             Laster inn ...

             RLE

              Laster inn ...

              Matematikk

               Laster inn ...

               Musikk

                Laster inn ...

                Naturfag

                 Laster inn ...

                 Norsk

                  Laster inn ...

                  Samfunnsfag

                   Laster inn ...

                   Pedagogikk

                    Laster inn ...

                    Masterutdanning i barnehagepedagogikk/barnehagekunnskap

                     Laster inn ...
                    • Råd

                    Samarbeid

                    • Praksis

                    • Universitetsbarnehager

                     Universitetsbarnehager er en ordning for partnerskap mellom Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet og barnehager i Osloregionen. Prosjektets overordnede mål er å forbedre utdanningskvaliteten for studentene og styrke kompetanseutvikling i barnehagene gjennom et likeverdig samarbeid mellom partene.

                     Les mer om universitetsbarnehagene

                    • Veiledning av nyutdannede

                     • Veiledning av nyutdannede lærere

                      Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole har rett til veiledning den første tiden i yrket. Skole- og barnehageeiere er ansvarlige for at nyutdannede lærere får den veiledningen og oppfølgingen de trenger.

                    • Styrerutdanning

                     Styrerutdanningen er en del av den nasjonale lederopplæringen for styrere i barnehager som Utdanningsdirektoratet tilbyr. 

                     Les mer om styrerutdanningen

                    • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

                     Regional ordning skal bidra til økt kompetanseutvikling gjennom barnehagebaserte kurs, prosjekter og utviklingsarbeid som involverer hele personalet i barnehagen.

                     Les mer om Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage.