English version
Aadne Aasland

Aadne Aasland

Kort om

Aadne Aasland forsker på sosial velferd, migrasjon og integrering, etnisitet og mangfold, og har hatt utstrakt prosjektarbeid i Russland, Ukraina og de baltiske land. For tiden leder han et prosjekt om norsk samarbeid med Russland innenfor helse og velferd i Barentsregionen (RE:Barents) og deltar i et prosjekt om hvordan Russland fremmer sine interesser i Norge og Vest-Europa (PRORUSS). Nylig avsluttet Aadne et større prosjekt om håndtering av regional ulikhet i Ukraina (ARDU). De siste årene har han også arbeidet med spørsmål omkring migrasjon og integrering av innvandrere i Norge og deltar nå i et fireårig prosjekt om utvandring fra Norge (EXIT Norway). Han leder et fire-årig (2023-27) forskningsprosjekt om integrering av ukrainske flyktninger i det norske arbeidsmarkedet (UKRINT). Aadne har flere publikasjoner omkring etnisitetsspørsmål i Baltikum og skrev sin doktoravhandling ved Institute of Russian and East European Studies, Universitetet i Glasgow, om russisk etnisk identitet og etnisitetspolitikk i Latvia. Han har utstrakt erfaring med gjennomføring og analyse av større surveyundersøkelser. Aadne er leder for UKRAINETT, et norsk nettverk for forskning på Ukraina.

Fagområder

Emner

Migrasjon   Etnisitet   Levekår   HIV/AIDS   Velferdspolitikk   Samstyring

Regioner

Øst-Europa

Land

Latvia   Nepal   Russland   Ukraina

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2022). РЕФОРМИ І СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ В ОЦІНКАХ ГРОМАДЯН. The Ideology and Politics Journal (IPJ) . Vol. 22.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra; Zaporozjtsjenko, Ruslan (2022). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. The Ideology and Politics Journal (IPJ) . Vol. 22.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne (2022). ПОЛІТИЧНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНУ ЗГУРТОВАНІСТЬ: СПРОБА СОЦІОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ. ВСТУП. The Ideology and Politics Journal (IPJ) . Vol. 22.
https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2023/04...

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra (2022). Dimensions of Social Cohesion in a Transitional Society: The Case of Ukraine. 25 s. Europe-Asia Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668...

Myhre, Marthe Handå; Aasland, Aadne; Holm-Hansen, Jørn (2022). ‘Crimea will forever be Russian’: dissenting Norwegian media discourses on Russia’s annexation of Crimea. 24 s. European Politics and Society .

Lynnebakke, Brit; Aasland, Aadne (2022). Striking roots: Place attachment of international migrants, internal migrants and local natives in three Norwegian rural municipalities. Journal of Rural Studies . Vol. 94.
https://hdl.handle.net/11250/3030856

Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Filippova, Olga; Kropp, Sabine (2021). Citizens’ perspectives: Reform and social cohesion in Ukraine’s border regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 9. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Aasland, Aadne; Filippova, Olga; Deineko, Oleksandra; Zaporozhets, Ruslan (2021). Decentralization, Social Cohesion and Ethno-Cultural Diversity in Ukraine’s Border Regions. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 6. s. 143-170. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Kropp, Sabine; Aasland, Aadne (2021). Political Reforms in Ukraine and Their Effects on Social Cohesion—A Conceptualization. Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (Red.). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. Chapter 1. s. 1-22. Palgrave Macmillan.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Aasland, Aadne; Kropp, Sabine (2021). The Accommodation of Regional and Ethno-cultural Diversity in Ukraine. ISBN: 978-3-030-80970-6. 272 s. Palgrave Macmillan.
https://uni.oslomet.no/rebarents

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig