English version
Ove Edvard Hatlevik

Ove Edvard Hatlevik

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Pedagogiske fag

Emner

Læring   Psykometri / anvendt statistikk   Motivasjon   Kvalitet i lærerutdanning

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard (2021). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing?. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital dømmekraft. 10. s. 149-171. Gyldendal Akademisk.

Hatlevik, Ove Edvard; Bjarnø, Vibeke (2021). Examining the relationship between resilience to digital distractions, ICT self-efficacy, motivation, approaches to studying, and time spent on individual studies. 8 s. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 102.
https://authors.elsevier.com/sd/article/S0742051X2...

Rohatgi, Anubha; Bundsgaard, Jeppe; Hatlevik, Ove Edvard (2020). Digital inclusion in Norwegian and Danish schools: Analysing variation in teachers’ collaboration, attitudes, ICT use and students’ ICT literacy. Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena; Buchholtz, Nils (Red.). Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. 6. s. 139-172. Springer.

Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard (2020). “I just Google it” - Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10852/80638

Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Rubio, Juan Carlos Colomer; Hatlevik, Ove Edvard (2020). Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education . Vol. 152.

Johannesen, Monica; Øgrim, Leikny; Hatlevik, Ove Edvard (2019). Perspectives on teachers' professional digital competence. Chova, L. Gómez (Red.). ICERI2019 Proceedings. kapittel.

Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard (2019). Elevenes skoleprestasjoner sett i lys av IKT-bruk på fritiden. Nordic Studies in Education . Vol. 39.

Flo, Jill; Landmark, Bjørg Thomassen; Hatlevik, Ove Edvard; Fagerström, Lisbeth (2018). Using a new interrater reliability method to test the modified Oulu Patient Classification instrument in home health care. Nursing Open . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/11250/2587794

Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha; Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015. Björnsson, Julius Kristjan; Olsen, Rolf Vegar (Red.). Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. 8. s. 173-198. Universitetsforlaget. Skoleklima dreier seg om organisatoriske, fysiske...

Hatlevik, Ida Katrine R; Hatlevik, Ove Edvard (2018). Examining the relationship between teachers' ICT self-efficacy for educational purposes, collegial collaboration, lack of facilitation and the use of ICT in teaching practice. Frontiers in Psychology . Vol. 9.
http://hdl.handle.net/10852/71474

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig