English version
Tone Liodden

Tone Liodden

Kort om

Tone Maia Liodden har utdanning innen psykologi, språk, internasjonal utvikling og sosiologi fra Canada, Tsjekkia og Norge. Doktorgraden i sosiologi fra Universitetet i Oslo handler om usikkerhet, tvil og skjønnsutøvelse i vurdering av asylsaker i Utlendingsdirektoratet (UDI). Forskningsinteresser inkluderer migrasjon, integrering, byråkrati og rettssosiologi.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Leirvik, Mariann Stærkebye; Hernes, Vilde; Liodden, Tone; Tronstad, Kristian (2023). Utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering. 22 s. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 64.
https://doi.org/10.18261/TFS.64.2.1

Liodden, Tone (2022). Behind public encounters: Uncertainty absorption in asylum decisions. Hupe, Peter (Red.). The Politics of the Public Encounter What Happens When Citizens Meet the State. s. 126-148. Edward Elgar Publishing.
https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781800889...

Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone (2022). Koordinering og samarbeid ved oppfølging av sårbare familier. Saltkjel, Therese; Rønningstad, Chris Andre; Sønderskov, Mette (Red.). Samhandling og inkludering i arbeidslivet . s. 183-202. Cappelen Damm Akademisk.

Liodden, Tone Maia (2021). The Map and the Territory: The Use of Country Information in Asylum Assessments. International Migration Review.
https://doi.org/10.1177/01979183211028848

Liodden, Tone (2021). Who is a refugee? Uncertainty and discretion in asylum decisions. International Journal of Refugee Law. Vol. 32.
https://doi.org/10.1093/ijrl/eeab003

Liodden, Tone (2020). On guard against bureaucracy: depictions of the social work bureaucrat in syllabi texts. Social Work Education.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615...

Liodden, Tone (2019). Making the right decision. Justice in the asylum bureaucracy in Norway. Gill, Nick; Good, Anthony (Red.). Asylum Determination in Europe. Ethnographic Perspectives. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-94749-5_12

Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Liodden, Tone; Rugkåsa, Marianne; Gyüre, Krisztina; Bergheim, Berit (2019). Improving follow-up with low-income families in Norway. What is new and what is already regular social work practice?. European Journal of Social Work. Vol. 15.
https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1602513

Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Gyüre, Krisztina; Rugkåsa, Marianne; Fossestøl, Knut; Bergheim, Berit; Liodden, Tone (2017). Research protocol: A cluster-randomised study evaluating the effectiveness of a skill-training programme for social work professionals for improving the follow-up of low-income families within Norwegian welfare services. International Journal of Educational Research. Vol. 86.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.005

Liodden, Tone Maia (2015). Asylpolitikk. Usikkerhet og tvil i asylavgjørelser. Widerberg, Karin (Red.). I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. s. 191-215. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig